hello@greenweb.world    |    GreenWeb. - For et grønnere internet

Bæredygtige virksomheder klarer sig bedst

I dag er bæredygtighed en kerneværdi i forretningsmodellen for mange virksomheder. Kunder, investorer og lovgivningen presser virksomheder til at tænke bæredygtigt og til at tage et større ansvar for miljøet, så bæredygtighed er blevet en del af deres hverdag. Sådan har det ikke altid været.

Den bæredygtige udvikling

Virksomheder har tidligere forholdt sig til bæredygtighed ved at indføre mindre tiltag, der ikke havde nogen reel betydning for deres overordnede forretningsmodel. De kunne præsentere en årlig rapport, hvori de skrev om deres ambitioner for bæredygtigt, ansvarsfuldt arbejde. I dag er ambitioner ikke nok. Nu forventes bæredygtighed at være en central faktor for virksomheders måde at drive forretning på.

Bæredygtighed er blevet en klar konkurrencefordel. På årlig basis laves der opgørelser over virksomheders bæredygtighed, og det er en klar målsætning at være i toppen. Hvor bæredygtighed først var en niche, der senere udviklede sig til en trend, er bæredygtighed i dag blevet helt mainstream for virksomheder.

Hele fænomenet bæredygtighed har ændret karakter. I starten var der fokus på at spare på ressourcerne for at skåne miljøet, men i dag handler bæredygtighed om generelle tanke- og adfærdsmønstre, virksomheder handler efter. Da Corporate Knights sidste år lancerede deres årlige analyse over de mest bæredygtige virksomheder, var det danske Ørsted, der toppede listen. Når Ørsted vurderes til at være mest bæredygtig, er det fordi, virksomheden har fokus på forbedring af sociale og miljømæssige forhold i deres forretningsmodel. De tjener deres penge på bæredygtig vis ved at sælge grøn energi, mens forretningen drives efter værdier, der fremmer social bæredygtighed. Bæredygtighed har altså ændret sig fra at være en række bløde værdier, enkelte for alvor købte ind på, til at være en afgørende parameter for virksomheders succes.

Forbrugere vægter bæredygtighed

En forklaring på virksomheders øgede fokus på bæredygtighed er, at deres kunder er blevet mere klimabevidste og opmærksomme på bæredygtighed. Nutidens forbruger handler ud fra et personligt værdisæt, så et godt produkt er ikke længere nok. Forbrugere vælger at handle hos den virksomhed, der bedst matcher eget værdisæt.

Da et stigende antal forbrugere er engagerede i klimakampen, er der øget efterspørgsel på bæredygtige, miljøvenlige alternativer. Det betyder også, at forbrugerne er villige til at betale mere for bæredygtighed.

Forbrugere køber mere bæredygtigt, fordi de ønsker at tage ansvar og efterlade jorden i god stand til kommende generationer, og de forventer at se samme adfærd hos virksomhederne.

Disse krav ses særligt i befolkningsgruppen mellem 18 og 39 år, og de mener faktisk, at virksomheder bærer et større ansvar end politikere for den bæredygtige udvikling. Kunderne ønsker et tillidsbaseret forhold til virksomhederne, hvor de forventer klar dokumentation for grønt, bæredygtigt arbejde, og hvis de ikke føler sig overbevist, er de ikke bange for at boykotte deres yndlingsbrands. Kunderne har altså tårnhøje forventninger, der presser virksomhederne ud i en grøn omstilling.

Bæredygtighed tiltrækker investorer

Der hersker et billede af, at den grønne omstilling er en omkostningstung proces. Mange nyere undersøgelse peger dog i retningen af, at bæredygtighed er godt for den økonomiske bundlinje.

Når investorerne undersøger hvilke virksomheder, de vil investere i, er bæredygtighed en afgørende faktor.

Virksomheders bæredygtighed måles ud fra tre faktorer; miljø, sociale forhold og virksomhedsstyring, og her viser en undersøgelse fra 2015, at de virksomheder, der scorede højest, leverede de højeste afkast. Faktisk havde de mest bæredygtige virksomheder dobbelt så højt et afkast som de mindst bæredygtige.

Investorer opfatter også, at bæredygtige virksomheder er ansvarlige og har styr på deres forretning. De er særligt orienterede omkring hvilke udfordringer, de står over for, og hvordan de så kan forbedre sig, og derfor er der mindre risiko for, at de havner i problemer. Af denne grund vurderes de at være mere værdifulde og mere attraktive at investere i. At investere bæredygtigt forbindes også med lavere risiko. Bæredygtige investeringer har klaret sig bedre under nedturen på aktiemarkedet i løbet af coronakrisen, hvilket har skabt øget interesse for grønne investeringsmuligheder.

Bæredygtighed som en sikker strategi

Virksomheder oplever altså et pres fra både kunder og investorer. Kritiske forbrugere med tårnhøje forventninger tvinger dem til at tænke i bæredygtige baner, og nutidens investorer er mere aktivistiske og stiller krav, da de tror på en sammenhæng mellem bæredygtighed og økonomisk afkast. En grøn profil giver din virksomhed et bedre omdømme, og det er afgørende for både at skabe og fastholde interesse omkring dit brand. At rette fokus mod bæredygtighed er altså ikke bare godt for den grønne samvittighed, det giver også mulighed for vækst og højere afkast.

En overskuelig, let og implementerbar løsning

At implementere en grøn forretningsmodel er en ressourcekrævende proces, men vi hjælper dig nemt i mål, når du investerer i en CO2-neutral hjemmeside.

Internetsurfing er en væsentlig CO2-udledningskilde, mange ikke er klar over, og når folk tilgår din virksomheds hjemmeside, kræver det en masse energi, som desværre kommer fra forurenende kilder. En CO2-neutral hjemmeside vil derfor tiltrække kunder, der ønsker at passe på miljøet. Neutraliseringsprocessen foregår således, at der investeres i grøn energi og bæredygtige projekter rundt i verden for at kompensere for den CO2, din hjemmeside udleder. Her vil du modtage et badge og et certifikat som dokumentation, som du kan anvende på din hjemmeside.

En bæredygtig hjemmeside sender et stærkt signal

I 2019 blev det vurderet, at knap 2 milliarder mennesker foretog et køb online, og corona-pandemien har sat yderligere gang i e-handel. Der er altså stor sandsynlighed for, at potentielle kunder og investorer stifter bekendtskab med dit brand via. online platforme, hvorfor din hjemmeside er afgørende for det førstehåndsindtryk, der dannes. Her er en klimavenlig hjemmeside et godt middel til at signalere, at du arbejder for de samme værdier som dine kunder. Når kunderne ser badget for CO2-neutralitet, bliver de gjort opmærksomme på, at de surfer på en bæredygtig hjemmeside, hvilket øger sandsynligheden for, at de kommer igen.

En grøn hjemmeside kan være det første led i implementeringen af bæredygtighed for din forretning, som med tiden vil skabe øget interesse blandt kunder og investorer.

Kilder:
Bambora.com
Berlingske.dk
Businessinsider.com
Dk.3stepit.com
Finans.dk
Information.dk
Jyllands-posten.dk
Lf.dk
Statista.com
Uvildige.dk
Via.ritzau.dk

 

 

1707 2560 GreenWeb