hello@greenweb.world    |    GreenWeb. - For et grønnere internet

Danske hjemmesiders indflydelse på CO2-udledningen

At menneskelige handlinger er noget, der får omfattende konsekvenser for klimaet, er efterhånden et standpunkt, de fleste danskere har købt ind på. Der er et stigende antal vegetarer, det bliver mere populært at skifte flyveturen ud med en togtur, og generelt vægtes det højt blandt forbrugere, at der findes bæredygtige alternativer til hverdagsprodukter. For mange er det åbenlyst, at økologiske produkter sikrer bedre dyrevelfærd, og at elbiler er bedre for klimaet. Det er fysiske produkter, hvis effekter vi kan se med det blotte øje, hvilket gør det nemmere at udskifte dem med alternativer. Men det er ikke bare fysiske produkter, der er skadelige for klimaet.

Internettets skadelige virkninger for klimaet

Internettet eksisterer som en usynlig platform, vi benytter os af i stor stil. Devices med internetadgang er for danskere allemandseje, og vi tilbringer lystigt en fjerdedel af døgnets timer online uden at tænke videre over, hvad det har af konsekvenser for jorden. Men internettet er i den grad en skjult klimasynder. På nuværende tidspunkt vurderes internettets CO2-udledning til at være lige så stor som hele verdens flytrafik. Det kan jo virke sært, når man i årevis har fået fortalt, at en flyvetur på charterferie skader klimaet, mens vores internetafhængighed i hverdagen blot er steget støt. Forklaringen på, hvorfor internettet skader klimaet, er også ret teknisk og kompleks, men vi vil nu alligevel gøre et forsøg på at videreformidle den.

Hvorfor udleder internettet CO2?

Når man tilgår internettet, er der en masse data, der skal indlæses og overføres til brugerens device.

Den data, man indlæser fra en hjemmeside, bliver opbevaret i et datacenter, som sluger energi i massevis for at holde sig kørende. Et datacenters energiforbrug udgør over 1% af verdens samlede energiforbrug, og størstedelen af energien kommer fra sorte, fossile brændstoffer, der skader klimaet. At overføre dataen fra centrene til et device kræver også energi for teleselskaberne og internetudbyderne, og det device, man tilgår internettet på, forbruger energi. Produktionen af tech-devices er i sig selv også en omkostningstung proces.

Det vil altså sige, at hver gang vi surfer på nettet og klikker os ind på en hjemmeside, sætter vi gang i en energikrævende proces, også selv om det bare er for at besvare en besked eller to. Helt præcist hvor meget CO2 internettet udleder, er et svært regnestykke med mange variable, der ændrer sig konstant. Vi vælger derfor at fokusere på beregningen af danske hjemmesiders klimaomkostninger.

Hvor meget CO2 udleder danske hjemmesider om året?

Følgende beregninger baserer sig på de antagelser, vi gør os, og de gennemsnitstal, vi arbejder ud fra. Derfor vil der ikke være tale om et nøjagtigt resultat, men et estimat baseret på nogle konservative hypoteser.

På nuværende tidspunkt findes der 316.970 danske virksomheder, og vi antager, at cirka 75% af dem har en aktiv hjemmeside, som deres kunder kan besøge. Antallet af besøgende vil variere meget mellem de enkelte virksomheder, men statistiske undersøgelser viser, at den gennemsnitlige hjemmeside får cirka 1099 visninger om måneden. Det bliver så til 13.888 visninger på et år. Som tidligere beskrevet, har hver enkelt handling en pris i form af et CO2-udslip. Det er svært at prissætte en sidevisning, da datamængden, der skal indlæses fra hjemmesiden, er afgørende for det endelige CO2-udslip, så vi tager udgangspunkt i, at den gennemsnitlige sidevisning udleder 6,8 gram CO2. Det lyder måske ikke af meget, men når den gennemsnitlige hjemmeside modtager 13.888 visninger på et år, og der er 237.727 hjemmesider, giver det cirka 3,3 milliarder sidehenvisninger, der hver udleder 6.8 gr. CO2. Det svarer til 21.319 tons CO2 på et år!

Et udslip på over 20.000 tons giver en ide om, hvor omkostningstunge vores internetvaner er for klimaet. Men da CO2 er en diffus størrelse, som kan være svær at forholde sig til, er det nødvendigt at sætte tingene i perspektiv.

Lad os sætte tingene i perspektiv

En flyvetur direkte fra Kastrup Lufthavn til Madrid tager omtrent tre timer, og på de tre timer er der udledt cirka 327 kg CO2. Sagt med andre ord er CO2-udslippet på 0,327 tons. Danske hjemmesider udleder på årlig basis 21.319 tons CO2, så et simpelt regnestykke viser, at du kan rejse fra Kastrup til Madrid og tilbage igen 32.600 gange, før dit CO2-udslip når de samme højder, som de danske hjemmesiders. Det er også estimeret, at en dansker i gennemsnittet udleder 17 tons CO2 om året, så man kan også sige, at danske hjemmesider udleder sige så meget CO2 som 1.254 danskere på et år. Mængden af CO2 er altså ikke helt ubetydelig, og med et stigende antal nyetablerede virksomheder, der har brug for en hjemmeside, og med et øget internetforbrug blandt danskere, er der udsigter til, at klimaomkostningerne bare bliver større.

Hvordan løser vi klimaudfordringerne?

Hvis vores internetvaner ikke skal modarbejde de fremskridt, vi ellers forsøger at gøre for klimaet med bæredygtige hverdagstiltag, kræver det en løsning. En kendt måde at håndtere CO2-udslip på er ved at plante træer. Træer optager naturligt CO2 gennem fotosyntesen, som derefter omdannes til ilt og glukose. Et forholdsvist lille bøgetræ kan binde 4,3 tons CO2, så for at binde 21.319 tons skal der plantes knap 5000 træer om året. Det lyder måske som en nem løsning, fordi et træ binder store mængder CO2, men det sker ikke hen over natten. Bøgetræer vokser eksempelvis i over 100 år, så der vil gå lang tid, før vi ser de endelige effekter af de plantede træer.

En anden løsning er at minimere vores dataforbrug, eksempelvis ved at skære ned for streamingen af Netflix, undlade at dele for mange videoer på Facebook og framelde nyhedsmails fra diverse online butikker. Selv om den enkelte dansker nok godt kan skære et par minutter af videostreamingen, er det ikke realistisk at forestille sig, at vores dataforbrug bliver så lavt, at klimaudfordringerne forsvinder.

GreenWeb. tilbyder en realistisk og let implementerbar løsning

Hos GreenWeb. vil vi i stedet tilbyde virksomhedsejere en nem og overskuelig løsning. Vi hjælper dem med at CO2-neutralisere deres hjemmesider gennem en række bæredygtige, klimaforebyggende projekter, vi nøje har udvalgt. Som medlem modtager man et badge og et certifikat, der kan anvendes på hjemmesiden, så internetsurfere ikke er i tvivl om, at de færdes inden for grønne rammer.

Det handler om at tage ansvar for sine handlinger og erkende, at de efterlader spor i form af et CO2-aftryk. Men der findes små, overskuelige tiltag både for virksomheder og for forbrugere, der kan skabe bevidsthed om, at vores internetsurfing sætter klimaet under pres, men at dette kan løses ved at støtte CO2-neutrale hjemmesider.

Kilder:
Vegetarisk.dk
Thenextweb.com
Zetland.dk
Datacenterknowledge.com
Dst.dk
Brightlocal.com
Kinsta.com
Dr.dk
Greenmatch.dk
Danskerhverv.dk
Berlingske.dk
Dr.dk

2560 2560 GreenWeb