hello@greenweb.world    |    GreenWeb. - For et grønnere internet

Kilden til CO2-neutrale hjemmesider

Selv om vi er kommet langt i klimakampen og har fundet mange grønne alternativer, er der stadigvæk ydelser, vi anvender på daglig basis, der udleder meget CO2. Et eksempel på dette er internettet, som udleder lige så meget CO2 som hele verdens flytrafik.

Som hjemmesideejer kan du være med til at kompensere for dette og aflaste klimaet ved at CO2-neutralisere din hjemmeside.

Sådan CO2-neutraliserer vi din hjemmeside

Hos GreenWeb. er det vores mission at sprede budskabet om, at virksomhedsejere kan imødekomme en grøn omstilling, tiltrække kunder og aflaste klimaet ved at få en CO2-neutral hjemmeside. Vi beregner først hvor meget CO2, din hjemmeside udleder, og denne beregning laves med konkret data fra din hjemmeside og ved anvendelse af anerkendte metoder fra nye forskningsprojekter. Når CO2-aftrykket er beregnet, får du mulighed for at købe et antal CO2-kreditter, svarende til din hjemmesides CO2-aftryk. Med disse kreditter deltager du i projekter, der fremmer bæredygtighed og produktionen af grøn energi. Du CO2-neutraliserer altså din hjemmeside med CO2-kreditter ved at investere i grøn energi andre steder i verden.

Gold Standard – en anerkendt organisation med ambitiøse målsætninger

Vi har valgt at bruge Gold Standard som vores indkøbskilde til CO2-kreditter. De er en not-for-profit organisation, så alt økonomisk overskud geninvesteres i deres organisation.

Gold Standard blev grundlagt i 2003 af WWF og andre internationale NGO’er med et mål om at sikre en høj standard for CO2-reducerende projekter, så disse har den størst mulige indflydelse på klimaet. De opstod som en reaktion på et behov for et system, der kunne identificere og støtte op om veldesignede initiativer, der troværdigt kunne reducere CO2-udledningen.

Gold Standard havde en vision om at skabe klimasikkerhed og en bæredygtig hverdag for alle, og siden de blev grundlagt, har de haft en ambitiøs mission om at motivere nye indsatser, der beskytter vores klima og styrker den bæredygtige udvikling. Gold Standard har derfor lanceret ”Gold Standard for the Global Goals” –  en standard, der sætter høje krav til at designe projekter, der bedst muligt påvirker klimaet, og som måler resultaterne af disse projekter på en troværdig måde.

En indflydelsesrig organisation, der skubber os i en grønnere retning

Gold Standard er anerkendt i et stort fællesskab, og deres arbejde støttes af mange, heriblandt World Bank Group, WWF, Goldman Sachs, FN-konventionen UNFCCC og FN’s udviklingsorganisation UNDP. Med i alt 1800 projekter i over 80 lande, har de reduceret 142 millioner tons CO2, og deres inspirerende resultater har været med til at skubbe andre i en grønnere retning. På denne måde efterlever de deres mission, da de har gjort et fantastisk stykke arbejde for at værne om vores planet.

Gold Standard har sat en ny standard for den integritet og indflydelse, klimainitiativer skal leve op til. De tror på, at klimakampen rækker langt videre end udledningen af drivhusgasser, og med dette synspunkt har de opnået stor succes. I snart tyve har de skabt økonomisk værdi samtidig med, de løser vigtige samfundsmæssige udfordringer som fattigdom, ulighed og mangel på uddannelses- og jobmuligheder i udviklingslande. Gennem etableringen af nye grønne energikilder, har de skabt jobs til lokalbefolkningen, og de har fokus på at sprede viden om, hvordan vi alle sammen kan yde en overskuelig indsats for at bekæmpe klimaforandringerne.

Derfor har vi valgt Gold Standard

Vi har valgt Gold Standard som indkøbskilde af CO2-kreditter, fordi de er en troværdig, anerkendt organisation, der allerede har sat en høj standard for aktører i klimakampen, og fordi deres værdisæt og ambitionsniveau matcher vores. Vores valg af leverandør har stor betydning for os, og det har været vigtigt at vælge en, der prioriterer troværdighed og gennemsigtighed lige så højt, som vi selv gør.

Vi er stolte af, at de projekter, vi deltager i, lever op til Gold Standards høje krav. Det betyder nemlig, at de er effektive og har stor indflydelse!

Udviklingsprojekter med omfattende formål

Vi ønsker at bidrage til den grønne udvikling gennem projekter, der både hjælper klimaet og skaber bedre forhold for mennesker i udsatte områder. Derfor har vi håndplukket en række udviklingsprojekter, som spænder bredt, og hvis effekter er flerdimensionelle. På vores hjemmeside finder du en oversigt over projekterne og dermed også de initiativer, du støtter op om ved køb af CO2-kvoter.

Fælles for alle projekter er, at de arbejder for at opnå flere af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. I 2020 reducerede vi 10.000 kg. CO2 og ikke nok med det, var vi med til at forbedre sundhed og trivsel i mange lokalområder, skabe økonomisk vækst samt uddanne folk til at træffe bæredygtige valg.

Gold Standards budskab står klart: Klimakampen er meget mere end kampen mod CO2. Når du køber CO2-kvoter og støtter op om vores projekter, er det også med en mission om at arbejde for den bæredygtige udvikling, der gør verden til et bedre sted.

Kilder:
GreenWeb.
Gold Standard
Zetland

2560 1919 GreenWeb