hello@greenweb.world    |    GreenWeb. - For et grønnere internet

Plantning af biodiverse skove i Panama

Projektet søger at introducere bæredygtig tømmerproduktion og samtidig genbeplante forringede græsarealer med en blanding af hjemmehørende træarter og teaktræ. De resulterende skove tilbyder et naturligt levested for indfødte dyr og planter, beskytter og beriger jorden, sparer og filtrerer vand.
Om

Plantning af biodiverse skove i Panama

Ved at hente tømmer fra primært regnskov og høste monokulturplantager i stor skala har tømmerhandelen udtømt tropiske regnskove betydeligt i Pananma. Projektet søger at ændre dette ved at introducere bæredygtig tømmerproduktion og samtidig genbeplante forringede græsarealer med en blanding af hjemmehørende træarter og teaktræ. De resulterende skove tilbyder et naturligt levested for indfødte dyr og planter, beskytter og beriger jorden, sparer og filtrerer vand og bidrager til at afbøde klimaændringer.

Projektet, der oprindeligt blev udviklet af Forest Finance og for nyligt blev udvidet af partneren Sustainable Timber og Isla Cebaco, der kombinerer bæredygtig træproduktion af høj kvalitet med beskyttelse af biodiversitet og genopretning af økosystemer. Ved også at plante en blanding af kakao og hjemmehørende træarter i nogle områder, muliggør projektet også bæredygtig kakaoproduktion.

Mere end 7,5 millioner træer fra 20 forskellige hjemmehørende arter er blevet plantet og opfanger kulstof og migrer klimaændringer. 25% er blevet erklæret naturreservat, der beskytter skoven og de dyr og planter, der lever der. 15 truede dyrearter fra Rødlisten har fundet et levested som konsekvens af projektet. De skovbevoksede områder fungerer som broer for vandrende dyr, der søger nye levesteder. Projektet giver langsigtet beskæftigelse til lokalbefolkningen. Indtil videre har Forest Finance Group skabt 150 job gennem deres genplantningsprojekter i Panama. Træning og videreuddannelse af den indfødte befolkning fører til en forbedret levestandard.
Videnoverførsel omkring brugen af bæredygtige og innovative skovforvaltningsteknologier, GIS og overvågningssystemer i Panama lægger basen til fremtidige projekter.

Alle medarbejdere får en løn over det lovmæssige minimum, sygesikring og en pensionskasse. Desuden modtager de yderligere valgfrie fordele såsom en livsforsikring som sikkerhed for deres familier, et internt kreditprogram, træning og videreuddannelse og særlige sæsonbestemte bonusser. Ved valg af dette projekt er du med til at skabe et træ- og kakaoudbytte af høj værdi, som er økologisk og socialt bæredygtigt.

Hør nærmere

Er du interesseret i at høre mere?

Er du interesseret i at høre mere om GreenWeb., eller har du spørgsmål til noget, står vi altid klar til at hjælpe. Vi ønsker at gøre vores foretagende så gennemsigtigt som muligt og vil hellere end gerne bruge 15 minutter på at forklare hvordan det fungerer.