hello@greenweb.world    |    GreenWeb. - For et grønnere internet

Priser

Med GreenWeb Member betaler du en månedlig medlemspris på baggrund af antallet af hjemmesidebesøg samt for den CO2-udledning som vi kompenserer igennem vores klimaprojekter.

Vælg antal månedlige hjemmesidebesøg

Prisstruktur

Vores prismodel

Vi har forsøgt at gøre vores prismodel så simpel og transparent som mulig. GreenWeb Member består af to omkostninger:

Medlemskab

En fast månedlig pris på dit medlemskab, der afhænger af antallet af besøg på din hjemmeside. Dette betales en måned forud.

Forbrug

En variabel pris der afhænger af hvor meget CO2 vi kompenserer igennem vores klimaprojekter for at CO2-neutralisere din hjemmeside. Dette betales bagud månedligt.

Estimering

Hvordan estimeres den variable pris?

Når du tilmelder dig GreenWeb vil du indledningsvist blive tilmeldt GreenWeb Free. Det skyldes at vi skal bruge 7 dage på at indhente hjemmesidedata fra din hjemmeside før vi med rimelig sikkerhed kan estimere det korrekte medlemskab samt den variable forbrugspris på CO2. Efter 7 dage sender vi dig en mail med vores estimat på omkostningerne forbundet med GreenWeb Member og du vil herefter let kunne begynde dit GreenWeb medlemskab.

Støtte

Midler til klimaprojekter

Hos GreenWeb går den faste månedlige pris på dit medlemskab til vedligeholdelse og udvikling af vores platform. Den variable pris på dit medlemskab, som du betaler afhængig af din hjemmesides udledning, går ubeskåret til at støtte de klimaprojekter du har valgt igennem dit medlemskab.

Hør nærmere

Er du interesseret i at høre mere?

Er du interesseret i at høre mere om GreenWeb., eller har du spørgsmål til noget, står vi altid klar til at hjælpe. Vi ønsker at gøre vores foretagende så gennemsigtigt som muligt og vil hellere end gerne bruge 15 minutter på at forklare hvordan det fungerer.