hello@greenweb.world    |    GreenWeb. - For et grønnere internet

Derfor bør din virksomhed have en CO2-neutral hjemmeside

I løbet af hverdagen støder vi på problemer af alverdens karakterer. Når vi søger efter en løsning, bruger vi internettet som vores trofaste vejleder – uanset om det gælder tips og tricks til at få skrevet den perfekte jobansøgning, ideer til nye aftensmadsopskrifter eller inspiration til hvor den næste ferie skal holdes. Internettet er på mange måder blevet nutidens svar på et leksikon; og det er et omfattende ét af slagsen! Vi taster spørgsmålene ind i en søgemaskine og efter få klik med musen, præsenteres vi for et hav af løsningsforslag. Det er nemt og bekvemt, men det koster på klimakontoen.

Timevis af internetsurfing bliver til tonsvis af CO2

I 2019 tilbragte en dansker gennemsnitligt 5 timer og 28 minutter på internettet i løbet af dagen, og på verdensplan er tallet endnu højere. De devices, vi bruger til at tilgå internettet, bruger strøm, og når vi søger på nettet og klikker os videre ind på diverse hjemmesider, henter vi store mængder af data fra datacentre, der ligeledes bruger strøm. Hjemmesider bliver hostet af de ca. 75 millioner servere, der eksisterer, hvoraf 90% af dem får deres energi fra fossile brændstoffer. Men CO2-udledningen stopper ikke dér. Søgningen skal også rejse fra brugerens device til datacenteret, og dernæst skal dataene leveres tilbage til brugeren – en rejse på gennemsnitligt 2400 kilometer!

En gennemsnitlig hjemmeside, der har 10.000 visninger om måneden, udleder over 2 tons CO2, hvilket er svarende til en køretur fra Århus til Rom og tilbage igen, to gange! Med over 330 millioner aktive hjemmesider og med så mange timer tilbragt på internettet samt udsigter til, at datatrafikken mere end 100-dobles på tyve år, bliver det til en væsentlig udledningskilde. Ifølge amerikanske forskere, vil internettet være ansvarligt for mellem 9 og 21 procent af verdens samlede strømforbrug i år 2025, og i takt med at datatørsten udvikles så drastisk, sættes klimaet under et stort pres.

Fordelene ved at CO2-neutralisere din hjemmeside er mange

Ser man på hele din virksomhed, er det næppe hjemmesiden, der står bag størstedelen af den samlede CO2-udledning. Men det CO2-aftryk, hjemmesiden er ansvarlig for, vil på sigt også få betydelige konsekvenser for klimaet. At investere i en CO2-neutral hjemmeside er et let implementerbart initiativ, der reducerer din virksomheds CO2-udledning, så du ganske enkelt kan skubbe din virksomhed i en mere klimavenlig retning. Du griber til handling og hjælper med at skabe en grøn, bæredygtig fremtid.

I en tid med øget fokus på klimaet, dets udfordringer og dets fremtid, er det vigtigt for din virksomhed at have en grøn profil. Især blandt unge vægtes miljø og klima højest på listen over bekymringer, og de mener, at virksomheder er i stand til og bør medvirke i løsningen af de klima- og miljøudfordringer, vi står over for.

Endvidere viser internationale studier, at op mod 80% ønsker at træffe mere bæredygtige livstilsvalg, og flere ønsker, at virksomheder hjælper dem med at træffe mere miljøvenlige beslutninger i hverdagen. Altså er det ikke længere tilstrækkeligt, at du sælger et godt produkt. Din virksomhed skal give udtryk for et værdisæt, der stemmer overens med dine potentielle kunders.

Denne vægtning blandt forbrugere stiller høje krav til din virksomhed, og forskning viser, at virksomheder, der profilerer sig på deres bæredygtige, klimavenlige tiltag, oplever øget salg og brandværdi. Det er simpelt – forbrugere ønsker bæredygtige produkter fra bæredygtige virksomheder – og CO2-neutralisering af din hjemmeside er et skridt i den rigtige retning. At have en målrettet klimaindsats og en klar klimaprioritering skaber goodwill, som er et vigtigt aktiv for din virksomhed. Du får grønnere fingre, og du kan bruge det i markedsføringen af din virksomhed, så det stiller dig i en særlig position over for dine konkurrenter. Sammenlignet med en omfattende omlægning af din virksomheds produktion, er CO2-neutraliseringen af din hjemmeside nemmere, og omkostningerne er langt mindre. Det er klart den billigste og letteste måde at påbegynde en grøn omstilling.

Vi løfter klimaudfordringen i fællesskab

Investerer du i en CO2-neutral hjemmeside, vil du sammen med os arbejde for, at der kommer et øget fokus på klimatiltag i virksomhedsregi. På nuværende tidspunkt har GreenWeb. reduceret 5.000kg CO2 i år 2020, og ved at CO2-neutralisere din hjemmeside hos os, bidrager du til, at tallet stiger. Jo flere virksomheder, der tager del i projektet, jo større bliver effekten af vores arbejde, og desto stærkere står vi sammen i kampen for klimaet.

Ved CO2-neutralisering af din hjemmeside tager din virksomhed således et aktivt skridt i en grønnere, klimaforebyggende retning, og samtidigt sender du et stærkt signal til dine kunder om, at du tager ansvar og vil bidrage til en bæredygtig fremtid for os alle.

Hvordan foregår CO2-neutraliseringen af din hjemmeside?

Ved blot at indtaste få oplysninger om din virksomheds hjemmeside, får vi den information, vi skal bruge for at hjælpe dig til en grønnere omstilling. Hos GreenWeb. benytter vi den nyeste data og forskning på området til at beregne din hjemmesides CO2-udledning. Når dette kombineres med reel data fra din hjemmeside, bliver vores beregning et realistisk estimat af hvor meget CO2, din hjemmeside udleder. Herefter kan din hjemmeside CO2-neutraliseres.

CO2-neutraliseringen af din hjemmeside foregår ved at deltage i en række klimainitiativer på verdensplan, der støtter opførelsen af nye vedvarende energikilder i udviklingslande, hvilket sikrer en bedre, mere miljøvenlig fremtid for befolkningen. Men hos GreenWeb. får du meget mere end CO2-neutralitet. Vi giver dig også redskaberne til at profilere din virksomhed som værende klimavenlig og -forbyggende, hvilket vil være synligt for dine kunder og forhåbentligt at kunne mærke på bundlinjen.

Hvad kan vi tilbyde dig som medlem af GreenWeb.?

Når du tilmelder dig og bliver medlem af GreenWeb., modtager du et badge, du kan bruge på din hjemmeside til at fremvise din virksomheds bæredygtige tiltag. Det er en simpel måde at fortælle dine kunder, at du er opmærksom på, at din virksomhed påvirker klimaet, du kompenserer for CO2 udledningen, og du kæmper for en grønnere fremtid. Internettet udleder CO2 – rigtig meget endda. Faktisk lige så meget som flytrafikken, og dine klimabevidste kunder er også klar over de fatale konsekvenser, deres internetsurfing har for klimaet. Anvender du CO2-badget på din hjemmeside, bliver dine besøgende bevidste om, at de surfer på en side, der kompenserer for dens CO2-udslip. Det skaber god klimasamvittighed hos dem, og formentlig øger det sandsynligheden for, at de kommer igen eller gennemfører køb. Du får også tilsendt grafisk materiale, du frit kan benytte, så din hjemmesides CO2-neutralitet bliver et nyt stærkt element i markedsføringen af din virksomhed. Din virksomhed bliver ved tilmeldelse en del af vores medlemsbase, hvilket giver din hjemmeside øget eksponering. Besøgende på vores hjemmeside, der vægter klimaansvarlighed i deres valg af leverandør, vil få øje på, at din virksomhed imødekommer deres ønske.

Du kan signalere over for dine besøgende, at du har grønne fingre, og vi giver dig også evidensen for det. Med dit medlemskab hos GreenWeb. modtager du et hjemmesidecertifikat, hvor vi dokumenterer, at din hjemmeside er CO2-neutral. I certifikatet skriver vi under på vores forpligtigelser; at vi kompenserer for den CO2, din hjemmeside udleder, gennem vores deltagelse i CO2-neutraliserende projekter. Disse projekter vil vi gerne indvie dig i, og du er garanteret også interesseret i at få et indblik i, præcist hvordan vi CO2-neutraliserer din hjemmeside. På årlig basis sender vi dig en rapport, hvori du finder uddybende information om hvilke projekter og initiativer, vi er engagerede i.

Klimaforebyggende projekter vi deltager i

Vi er involveret i en række nøje udvalgte udviklingsprojekter, der fremmer produktionen af rene, vedvarende energikilder i hele verden. Ved opstillingen af 17 verdensmål for bæredygtig udvikling har FN skabt en ambitiøs dagsorden, der har potentialet til at skabe en bæredygtig fremtid for alle, hvis vi sammen arbejder målrettet for at opnå dem. Hos GreenWeb. tilslutter vi os disse mål, og vi arbejder med mange af dem gennem vores deltagelse i projekterne.

Et eksempel herpå er et vindmølleprojekt i Indien, nærmere bestemt i distriktet Anantapur i Andhra Pradesh, som består af 50 vindmøller. Disse vindmøller producerer naturligvis ren elektricitet, hvilket skaber en bæredygtig udvikling, og samtidig engageres lokalbefolkningen via. projektet. Det har endvidere skabt nye beskæftigelsesmuligheder, og projektet har opnået bred anerkendelse, fordi det udviser et ansvar over for både miljømæssige og sociale forhold.

Formålet med deltagelsen i disse projekter rækker altså videre end klimaforebyggelse. Gennem disse initiativer er vi med til at skabe en bæredygtig hverdag og en bedre fremtid for rigtig mange mennesker. Et andet eksempel er vores deltagelse i et projekt om at producere rent drikkevand til familier i Laos gennem fremstillingen af et keramiske vandfiltre. Dette initiativ forbedrer levestandarden markant, da sygdomme fra at drikke forurenet vand afværges. Projektet står for fremstillingen og distributionen af mere end 33.000 filtre, der giver drikkevand til op til 150.000 mennesker i Laos. Derudover er det en vigtig klimaindsats, da befolkningen ikke længere er nødsaget til at koge vandet op for at dræbe bakterier, hvorfor de heller ikke skal købe træ og fossile brændstoffer.

I ovenstående nævnes blot to af de projekter, GreenWeb. deltager i, og på vores hjemmeside finder du en oversigt samt en beskrivelse af de øvrige initiativer, du kan være med til at støtte.

Slå på tråden hvis du er interesseret i at blive en del af vores CO2-neutrale familie

På vores hjemmeside finder du også værktøjet til at modtage en gratis og uforpligtende beregning af din hjemmesides CO2-udledning. Herefter kan du på baggrund af CO2-udledningens omfang, vælge at investere i CO2-neutralisering af din hjemmeside. Vores fornemmeste opgave er at hjælpe virksomhedsejere på vej mod en grøn omstilling, ved at involvere os og investere i klimaforebyggende projekter, og ved din tilmeldelse hjælper du os med at gøre verden til et bedre sted for mange mennesker.

Kilder:
Entrepreneur.com
Forbes.com
Thenextweb.com
Videnskab.dk
Danskindustri.dk
Businessinsider.com
Co2webbalance.dk

1920 1439 GreenWeb