hello@greenweb.world    |    GreenWeb. - For et grønnere internet

Hvad skal der til for at blive en CO2 neutral virksomhed?

Klima og bæredygtighed er meget højt på dagsordenen hos mange virksomheder i takt med, at klimaet viser tænder og forbrugerne i langt højere grad end tidligere sætter klimakrav til de virksomheder, de handler hos. At blive en CO2 neutral virksomhed kan være en længere proces, men kræver i virkeligheden kun nogle simple trin for at komme i gang og nå dertil.

Der er mange fordele ved at prioritere CO2-neutralitet i virksomheden. De kan give lavere energiomkostninger, bidrage til nationale klimamål og ikke mindst skabe en grønnere og mere attraktiv profil for målgruppen.

En CO2-neutral virksomhed kan se ud og blive til på mange måder og stort set alle kan nå dertil.

Tre skridt til at blive CO2 neutral

Har du besluttet dig for at ville opnå CO2-neutralitet i din virksomhed, har du måske allerede opdaget, at det ikke er nogen nem eller enkel vej, du har begivet dig ud på. Det kan dog gøres nemmere og mere overskueligt i tre forholdsvist simple trin.

1. Hvor meget CO2 udleder din virksomhed?

Det er først og fremmest spørgsmålet, der skal besvares, inden du for alvor kan sætte gang i initiativer, der gør virksomheden CO2 neutral. For at skabe dig et overblik over, hvor meget virksomheden udleder, kan du benytte dig af en CO2-beregner. Den giver dig indblik i direkte og indirekte udledninger såsom brug af el og varme samt indkøb af materialer og håndtering af affald.

Med et klimaregnskab – eller en CO2-beregning – i hånden, har du et stærkt redskab til rådighed, som giver dig indsigt i, hvor du kan sætte ind henne. Med den undgår du og virksomheden at famle i blinde.

2. Har du en klimastrategi?

Når du har fået en indsigt i, hvor meget du udleder, og hvor der kan effektivt kan sættes ind henne for at blive CO2 neutral, giver det god mening at udarbejde en klimastrategi, så initiativerne til at opnå CO2-neutralitet bliver holdt overskuelige.

Der er mange måder at blive CO2-neutral på som virksomhed, men er også meget forskelligt afhængigt af produktionsanlæg, energieffektiviseringer på bygninger, indkøbsstrategi og meget andet.

Sæt dig ned og se på, hvor netop din virksomhed kan sætte ind for at blive CO2-neutral og lav en strategi efter dette, så du i langt højere grad sikrer, at målet bliver opnået.

3. Støtter du kompensationsprojekter?

Er der udledninger i virksomheden, som er umulige at nedbringe, eller hvor omkostningerne til det er for store, kan en vej til at blive CO2-neutral være at støtte kompensationsprojekter. Dette kan være plantning af skov i verdens regnskove, genbrugsprojekter og opførsel af vindmølleparker.

Men det kan også være noget så simpelt som køb af klimakvoter gennem os, der giver dig en CO2-neutral hjemmeside baseret på nøje beregninger og direkte støtte til CO2-nedbringende projekter i udlandet. Det er en effektiv måde at kompensere for din CO2-udledning samtidig med, at virksomheden udadtil signalerer, at der tages et aktivt valg og handling.

Mange kompensationsprojekter udarbejder nøje rapporter, der giver dig et indblik og indsigt i, hvor meget netop du har bidraget til, og hvad bidraget haft af betydning for din udledning.

En CO2 neutral og bæredygtig virksomhed sender et stærkt og grønt signal

Rigtig mange køb og meget research inden køb foretages i dag online, hvilket coronaepidemien kun har skubbet yderligere til. Sammen med det faktum, at stadigt flere forbrugere – og særligt den unge generation – har høje klimakrav til de virksomheder, de handler hos, er det et meget stærkt og virksomt signal at sende, at du har de samme værdier, som dine kunder.

Når kunderne ser dit badge for en CO2 neutral hjemmeside eller kan læse sig til, at virksomheden kun anvender bæredygtig emballage, lokalt producerede fødevarer eller andre bæredygtige initiativer, øger det ikke alene sandsynligheden for et køb – det øger også sandsynligheden for, at de bliver faste kunder, der gladeligt vender tilbage igen.

Din egen grønne samvittighed må selvfølgelig heller ikke ignoreres, da den også vil opleve at få et boost. For det gavner ikke kun potentielt din forretning økonomisk – det gavner også fremtidige generationer og sikrer, at virksomheden aktivt bidrager til de nationale klimamål.

Èt skridt er alt, der skal til

Med alt dette for øje kan det nu kun gå for langsomt med at nedbringe din virksomheds CO2-udledning og blive CO2 neutral. Alting starter med det første skridt, og sådan er det også med den grønne omstilling i din virksomhed. At blive en CO2 neutral virksomhed er en stor beslutning, men er mulig at komme i mål med ved at tage skridt efter skridt.

Så snart det første er taget, kommer det næste helt naturligt. Om det så er at udskifte emballagen eller få en hjemmeside, der er fuldstændigt CO2 neutral.

Jo før, du kommer i gang, jo bedre er det – både for klimaet og for din virksomhed.

1920 1280 GreenWeb