hello@greenweb.world    |    GreenWeb. - For et grønnere internet

Hvorfor en ejendomsplatform som Resights ønsker en CO2-neutral hjemmeside

Resights er en af de nyeste medlemmer af vores CO2-neutrale hjemmesidefamilie. Vi er meget interesseret i at lære vores medlemmer bedre at kende, hvad de laver, og hvorfor de ser værdi i at investere i en CO2-neutral hjemmeside hos os. Derudover forsøger vi hele tiden at lave vores kunderelationer tættere så vi får kendskab til ønsker og behov, som vi har mulighed for at implementere i fremtidige medlemskaber. Nedenfor bringer vi et lille interview med Lars Horsbøl, som foruden at være forfatter og podcaster er medstifter af Resights.

Hvad laver Resights?

“Hos Resights samler og strukturerer vi ejendomsdata på alle landets 2.5 mio. ejendomme. Vi tilbyder virksomheder tilknyttet ejendomsbranchen en nem og enkel indgang til ejendomsdata. Vores kunder får med Resights rig mulighed for at finde præcis de ejendomme, som opfylder deres søgekriterier, samt adgang til alle tilgængelige informationer tilknyttet disse ejendomme. Vi tilfører værdi til vores kunder ved at optimere og effektivisere deres arbejde (Læs mere på Resights.dk).”

Hvorfor vil Resights gerne være medlem hos GreenWeb.?

“Hos Resights er det vigtigt for os at vi allerede fra dag ét vælger løsninger, som er med til at gavne klimaindsatsen. Vi synes at GreenWeb. og hele konceptet bagved er et super fedt og aktuelt initiativ. Brugen af internettet, hjemmesider og digitale teknologier påvirker også miljøet, men det får desværre mindre opmærksomhed end andre temaer. Som software-virksomhed vil vi gerne være med til at CO2-neutralisere vores egen forretning.”

Hvad håber I at medlemskabet kan give jeres virksomhed?

“Vi håber at medlemskabet kan være med til at stille krav om en grøn agenda blandt andre leverandører af IT-løsninger. Derudover vil vi som virksomhed ikke blot være digital frontløber i ejendomsbranchen, men også frontløber for den grønne digitale omstilling.”

Hvorfor er en CO2-neutral hjemmeside igennem GreenWeb. værd at invester i?

“Medlemskabet hos GreenWeb. lader Resights sætte et godt eksempel og sørge for at gøre vores egen forretning mere CO2-neutral i overensstemmelse med vores grønne målsætninger. Medlemskabet hos GreenWeb. er desuden et prisvenligt initiativ der giver stor eksponering, hvilket vi synes giver høj værdi for vores forretning.”

1920 1280 GreenWeb