hello@greenweb.world    |    GreenWeb. - For et grønnere internet

Hvorfor udleder din hjemmeside CO2?

Internettet er i dag en integreret del af vores hverdag. Det giver os adgang til et helt univers af data, og mange hverdagshandlinger kan klares fra et enkelt device. I stedet for at købe CD’er, streamer vi musik via platforme som Spotify. Morgenavisen bliver for de flestes vedkommende læst på nettet, og brevkorrespondance er for mange et levn fra fortiden.

Med internettet er vi i stand til at sende og modtage data på et splitsekund, men transporten af data har ændret karakter. Den røde postbil, der førhen ville levere din besked, er blevet erstattet af en usynlig datastrøm. Når du er blevet færdig med at skrive en mail, trykker du på send-knappen, og få sekunder efter, tikker der en notifikation op på din kollegas skærm, og dataen er blevet videresendt. Processen foregår lynhurtigt, og den er ikke til at få øje på. Derfor kan det være svært at forestille sig, at der på de få sekunder er blevet udledt CO2.

Internettet er en betydelig CO2-udledningskilde

Der skal store mængder strøm til at matche vores datatørst, og når produktionen af denne strøm sker ved afbrænding af fossile brændstoffer som olie, kul og gas, udledes der CO2. Helt præcist resulterer vores datatørst i et strømforbrug på størrelse med Storbritanniens, og informations- og kommunikationsteknologi vurderes at være ansvarlig for mellem 2 og 4% af den globale CO2-udledning. I takt med at datatørsten stiger, bliver internettet en væsentlig udledningskilde, der ikke kan ignoreres.

Du har sikkert allerede åbnet et par mails, afspillet adskillige videoer og sendt en håndfuld beskeder i dag uden at tænke videre over, om det har en effekt på klimaet. En enkelt handling udleder en lille smule CO2. F.eks. siges en Google-søgning at udlede omtrent 0,2 gram CO2. Det virker som en ubetydelig mængde, men vores hyppige anvendelse af søgemaskinen resulterer i ufatteligt store CO2-udslip. I 2016 kunne Google dokumentere et CO2-udslip på 2.9 millioner tons CO2, i 2017 var tallet steget til 3.3 millioner tons. At transmittere online videoer er en endnu dyrere proces, da det kræver mere energi at sende større datamængder. Afspilning af online videoer på YouTube udledte i 2016 over 11 millioner tons CO2, en udledning der svarer til syv gange den mængde CO2, København udleder på et år.

Din hjemmeside udleder også CO2, men hvorfor gør den det?

Det er ikke bare hjemmesider som YouTube og Google, der udleder CO2. Det er klart at hjemmesider, der skal hente større datamængder, bruger mere energi, men alle hjemmesider udleder CO2. Det store spørgsmål er hvorfor.

Når man tilgår din hjemmeside, bliver dataene indlæst fra siden og overført til brugeren. Denne proces, hvor data flyttes, kræver energi, og det er produktionen af denne energi, der udleder CO2. Det kræver også energi at opdatere din hjemmeside. Når du ligger noget op på din virksomheds hjemmeside, skal dataene opbevares et sted. Frem for at have dataene placeret et lokalt sted, bliver de lagret på en server, der bruger strøm, og disse servere opbevares i datacentre. Mange har nok en ide om, at de opbevarer deres data i en virtuel sky, der svæver rundt et sted i cyberspace. Virkelig-heden forholder sig nu lidt anderledes. Skyen består af store datacentre, der hver rummer titusindvis af servere, og det kræver store mængder energi at holde dem kørende.

Datacentre er de helt store strømslugere

Alle vores handlinger på internettet, uanset om det er en Google-søgning, afspilningen af en video eller indlæsningen af en Messenger-besked, sætter gang i en proces, hvor data rejser gennem servere og datacentre. Så når vi streamer et afsnit af vores yndlingsserie, udledes der CO2, bl.a. fordi det kræver strøm at drive disse datacentre. Der bruges strøm både til aktiviteterne, der foregår i centrene, og til afkøling af datacentrene, så de ikke overopheder. Et stort datacenter kan have et elforbrug, der svarer til 4% af Danmarks samlede elforbrug.

Datacentrene bliver større og større, det største måler knap en million kvadratmeter, og der kommer flere af dem for hvert år, der går. Når vores datatørst stiger, betyder det også, at der kommer mere trafik til og fra datacentrene, og på bare tyve år kan datacentertrafikken 100-dobles. Denne udvikling vil medføre et enormt strømforbrug, hvilket får konsekvenser for klimaet, fordi størstedelen af energien kommer fra fossile brændstoffer.

Datacentrene er ikke den eneste CO2-synder

Datacentrene er ikke det eneste aspekt ved din hjemmesides CO2-udledning. Et andet væsentligt element er teleselskabernes og internetudbydernes leverance af data til brugerne. Det er denne del af processen, der giver brugerne adgang til den information, der er lagret i datacentrene, men leverancen af data fra server til device er en energikrævende proces. Det kræver energi at installere den fysiske infrastruktur i form af kabler og netværksmodtagere, som dataene skubbes igennem, og der sendes elektriske signaler fra datacentret til brugerens device. Derudover bruges der strøm i de devices, der anvendes til at tilgå internettet, og selve fremstillingen af devices forbruger mange ressourcer og udleder meget CO2.

Der bruges altså energi til at drive datacentrene, hvor information fra hjemmesider opbevares, til at levere hjemmesidens data til brugeren, og i brugerens device. Livsnerven for internettet er energi, og det er produktionen af denne energi, der gør internettet til en dyr klimaomkostning.

Et dyk ned i statistikken

Når datatrafikken på internettet øges, forbruges der mere energi, og dermed udledes der også mere CO2. I dag er der over 4.5 milliarder mennesker, der bruger internettet, og for hver dag, der går, øges antallet af internetforbrugere med cirka 1 million mennesker. På verdensplan bruger den gennemsnitlige person 6 timer og 42 minutter på internettet om dagen, så det kan godt være, at en enkeltstående handling ikke udleder specielt meget CO2, men på lidt under 7 timer kan man nå at tilgå mange forskellige hjemmesider og hente store datamængder.

Blandt de største klimasyndere er streaming af video og musik. På årlig basis er videostreaming ansvarlig for en udledning på minimum 300 millioner tons CO2, svarende til den mængde CO2 Spanien udleder på et år. For streaming af musik ligger tallet mellem 250 og 300 millioner kg om året. Det er nok heller ikke helt utænkeligt, at mange danskere er flittige brugere af streaming-tjenester. Hjernen har brug for en pause efter en lang arbejdsdag, så vi smider os på sofaen og finder Netflix frem. Efter en time er der udledt ca. 163 gram CO2. Det virker måske ikke som så meget, men hvis man ser 2 timers Netflix om dagen, 365 dage om året, giver det et årligt CO2-udslip svarende til en flyvetur på knap 400km.

Internetsurfing behøver ikke at være en klimasynd

I det ovenstående tegnes der et billede af, hvordan vores internetadfærd påvirker klimaet, og det ser sort ud. Med udsigter til øget internetaktivitet og dermed også mere datacentertrafik, er forventningen, at det i fremtiden kun vil gå en én vej. Men bare fordi vores internetsurfing bygger på energikrævende processer, behøver det ikke at have svære konsekvenser for klimaet.

For det første sker der en teknologisk udvikling, der betyder, at computere kan håndtere mere data med et mindre strømforbrug, og disse effektiviserende udviklinger vil modsvare det øgede strømforbrug. Derudover er der flere virksomheder, der er begyndt at investere i vedvarende energikilder, så deres datacentre ikke længere drives af CO2-udledende brændstoffer. Virksom-heder som Google og Apple har derudover støttet politiske tiltag om ren energi og bæredygtig strøm, og de investerer i grøn energi, der kompenserer for den CO2-udledning, de fortsat er ansvarlige for.

Løsningen er at tage ansvar

Det er urealistisk at forestille sig, at vi som samfund bliver enige om at ændre vores internetadfærd, og corona-pandemien har ikke desto mindre understreget vores internetafhængighed. I stedet må vi søge at minimere internettets klimaaftryk ved at tage ansvar og støtte klimaforebyggende projekter. Som virksomhedsejer er der mange skridt, du kan tage for at føre din virksomhed mod en grønnere omstilling. Det første skridt kan være at CO2-neutralisere din hjemmeside. Det virker måske som en lille del af en stor, kompleks omstillingsproces, men selv de mindste dråber kan blive til ringe i vandet. Hos GreenWeb. står vi klar til at hjælpe din virksomhed med at investere i ved-varende energi, så vi sammen tager ansvar i kampen mod klimaet.

Kilder:
Reset.org
Kinsta.com
Qz.com
Statista.com
Fastcompany.com
Københavns Kommunes CO2-regnskab
Forbes.com
Dr.dk
Zetland.dk
Wearesocial.com
Thenextweb.com

1920 1077 GreenWeb