hello@greenweb.world    |    GreenWeb. - For et grønnere internet

Vi CO2-neutraliserer gennem nøje udvalgte bæredygtige projekter

For de fleste danskere er klimaforebyggelse og bæredygtighed to emner, der er kommet øverst på dagsordenen, og flere og flere tager del i den grønne omstillingsproces. Processen omfatter mange aspekter med alt fra opstillingen af nye energikilder til implementeringen af bæredygtige vaner hos forbrugere, så hvis Danmark skal realisere de ambitiøse mål, der er sat for den grønne omstilling, kræver det, at mange aktører kommer på banen.

Hos GreenWeb. deltager vi i den grønne omstilling, da det er vores fornemmeste opgave at hjælpe virksomheder i en bæredygtig retning via. CO2-neutralisering af deres hjemmesider.

 Vi CO2-neutraliserer din hjemmeside gennem vores nøje udvalgte projekter

For mange mennesker lyder det måske mærkeligt, at virksomheders hjemmesider kan være afgørende for, hvor grønne de er. Men internetsurfing er en energikrævende proces, og desværre kommer energien ofte fra sorte, forurenende kilder. Vi kan ikke gøre noget ved, at der udledes CO2, når vi surfer på nettet, men vi kan vælge at gøre en indsats for, at der stadig opstilles flere grønne energialternativer rundt i verden.

Denne ide lever vi op til gennem vores deltagelse i en række klimaforebyggende tiltag. Når du som virksomhedsejer bliver medlem af GreenWeb., køber du deltagelse i bæredygtige projekter på verdensplan. Her indvilliger du i at CO2-neutralisere din hjemmeside ved at deltage i vores udvalgte projekter. På vores hjemmeside finder du en oversigt over de konkrete projekter, vi deltager i, hvor du kan se, at vi på nuværende tidspunkt støtter op om grønne tiltag overalt i verden. Eksempelvis deltager vi i installeringen af et biomassebaseret kraftværk i Indien, i plantningen af biodiverse skove i Panama og til opførslen af en vindmøllepark i Indonesien.

At fremme produktionen af vedvarende energikilder er en utrolig vigtig del af klimakampen, hvorfor vi ser det som vores forpligtigelse at støtte op disse tiltag. Men selv om vi øger produktionen af grønne energikilder, er der fortsat en masse CO2, der forurener og skader atmosfæren.

Vi øger vores klimaindsats gennem CO2-reducerende projekter

Vi har grundet øget efterspørgsel valgt at styrke vores klimaindsats, og det gør vi ved også at rette fokus mod projekter, der reducerer mængden af CO2 i atmosfæren. Opstillingen af vedvarende energikilder sikrer en bæredygtig fremtid, men som det ser ud lige nu, producerer vi stadig en masse CO2. Når der kommer høj koncentration af drivhusgasser som CO2 i luften, får det jordens gennemsnitstemperatur til at stige, hvilket får omfattende konsekvenser for klimaet. Det er derfor vigtigt, at vi aktivt forsøger at minimere mængden af CO2 i luften.

Hvordan fungerer CO2-reduktionen?

CO2 absorberes fra atmosfæren gennem en helt naturlig proces, fotosyntese. Fotosyntese er den vigtigste biokemiske proces, da det er her, planternes produktion af ilt finder sted. Men udover at være en vigtig kilde til den ilt, som alle levende organismer er afhængige af, har fotosyntesen også den funktion, at planterne optager CO2. Helt specifikt optager en plante kuldioxid, vand og sollys, som den omdanner til glukose og ilt. At plante skov bliver derfor et effektivt middel til minimering af CO2 i atmosfæren. Skove kan faktisk bidrage med op til 30% reduktion af emission af CO2.

Vi har tilføjet nogle nye projekter til listen over bæredygtige tiltag, vi støtter op om. Helt specifikt har vi engageret os i tre projekter, der planter skovområder i hhv. Timor-Leste, Panama og Etiopien, og mens det klart er et mål at reducere mængden af CO2, har projekterne også lokale formål om at gøre hverdagen bedre for en masse mennesker.

Virkninger der rækker langt videre end klimaforebyggelse

Vi har valgt at deltage i disse projekter, fordi deres formål rækker langt videre end klimaforebyggelse. De er også med til at hjælpe lokalsamfundene i udsatte områder.

Timor-Leste er et fattigt land. Over 30% af befolkningen lever i absolut fattigdom, altså har de ikke råd til at få dækket basale behov, så deres sundhed og eksistens er truet. Landets økonomi er i høj grad bundet op på landbruget, da det står for 75% af landets beskæftigelse. De seneste årtier har Timor-Leste dog været udsat for heftig reduktion af skovområder, så det er afgørende ikke bare for klimaet men også for lokalbefolkningen at få dem genplantet. Reduktionen af skovområderne har ført til udbredt fattigdom i landområderne, så projektet søger at hjælpe landbefolkningen med at genoprette deres beskæftigelsesområde på bæredygtig vis. Projektet vil altså give miljømæssige, sociale og økonomiske resultater. De miljømæssige resultater vil være globale, da over 50.000 tons CO2 fjernes fra atmosfæren.

Projektet har også afgørende betydning for forbedringen af lokalbefolkningens levevilkår. I genplantingsprocessen bliver over 850 landmænd beskæftiget, og en styrket økonomi i lokalsamfundet vil betyde, at flere kan modtage uddannelse. Landbefolkningen får flere penge mellem hænderne, hvilket giver dem friheden til at træffe beslutninger om deres fremtid.

Vi deltager også i et projekt i Etiopien, hvor formålet er at beskytte udsatte skovområder samt plante nye træer, og det skal ske med aktiv deltagelse fra medlemmer i lokalsamfundet. Projektets formål er også at udvikle rammerne for en bedre fremtid, da indtægterne fra projektet gavner lokalsamfundet, idet de geninvesteres i projekter vedrørende uddannelse, sundhed og miljø.

FN’s verdensmål

Vi har altså valgt at deltage i disse projekter, fordi de deler de samme interesser som om: At bevare klimaet og skabe en bæredygtig fremtid for alle. Da vi valgte hvilke projekter, vi ville engagere os i, havde vi også andre mål end klimaforebyggelse for øje.

Gennem deltagelsen i disse projekter støtter vi op om FN’s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling. De 17 konkrete mål dækker bl.a. ønsket om at afskaffe fattigdom og sult, reducere ulighed og sikre gode uddannelsesmuligheder.

Projektet om at plante skov i Etiopien arbejder for at styrke klimaet og livet på landet, men det skaber også anstændige jobs i lokalsamfundet, hvilket skaber økonomisk vækst. Når lokalbefolkningen engageres og uddannes i gennem projektet, bidrager det også til, at der skabes ansvarlig produktion og ansvarligt forbrug på længere sigt. Mål vedrørende miljømæssig, bæredygtig, økonomisk og social udvikling komplimenterer således hinanden. Som medlem hos os bliver du en del af noget stort, hvor der arbejdes for meget mere end grønne internetvaner.

Derfor skal du blive medlem af GreenWeb.

Der kommer altså mange goder ud af et medlemskab hos GreenWeb. Som medlem modtager du et online badge til din hjemmeside, som du kan bruge i din markedsføring. Med dette badge sender du et signal til dine kunder om, at du tager aktiv del i klimakampen, og det vil uden tvivl øge din konkurrenceevne, da interessen for bæredygtighed og klimahensyn er meget karakteristisk for forbrugere i dag. Det pynter naturligvis også på den grønne samvittighed, at du er med til at støtte produktionen af nye grønne energikilder samt reducere mængden af CO2 i vores atmosfære. Du er med til at passe på vores planet, så den efterlades i god stand til kommende generationer.

Men vi er også stolte af, at de projekter, vi deltager i, rækker langt videre end klimaforebyggelse. Vi vælger vores projekter med omhu, fordi vi tror på, at de kan gøre en forskel. Disse projekter bliver du en del af via. dit medlemskab hos os, og sammen arbejder vi for at opnå FN’s verdensmål. Du får altså ikke bare en stærkere grøn profil, du er med til at gøre verden til et bedre.

Kilder:
IPCC.ch
Globalis.dk
Verdensmaalene.dk
CO2webbalance.dk

1920 1229 GreenWeb