hello@greenweb.world    |    GreenWeb. - For et grønnere internet

Vi søger 5.8 milliarder gange på Google hver dag – hvad betyder det for klimaet?

Google er uden sammenligning den mest velkendte søgemaskine i verden, men er Google en CO2-neutrual hjemmeside? Vi bruger den dagligt hvis ikke flere gange om dagen, uanset om det er for at søge information til opgaveskrivning, for at finde de nye sneakers fra Nike eller noget helt tredje. Vores flittige brug af søgemaskinen resulterer i ikke mindre end 5.8 milliarder søgninger på Google hver eneste evige dag. Bekvemmeligheden ved den hurtige adgang til information er desværre ikke helt gratis.

Er Googles hjemmeside CO2-neutral?

Det anslås at hver søgning der foretages på Google, giver anledning til en CO2-udledning på 0,2 gram. Det lyder måske ikke af meget, men med 67.000 søgninger i sekundet løber det hurtigt op. For de fleste er det svært at forholde sig til, hvorfor en søgning på Google udleder drivhusgasser i atmosfæren. Vi ser internettet som en sky, noget virtuelt, der ikke eksisterer fysisk. I virkeligheden er skyen bestående af millioner af fysiske servere i datacentre rundt omkring i verden, som er forbundet med kabler, routere, kølere osv. 

En gennemsnitlig søgning skal rejse 2400 kilometer for at nå datacentret og tilbage til brugeren med søgeresultatet. Det går så hurtigt, at vi ikke tænker over det. Vi tænker for eksempel heller ikke over, at der hver gang vi søger på Google, aktiveres gennemsnitligt 1000 computere, for at finde det bedste søgeresultat til os hurtigst muligt. 

Hjemmesider bruger strøm – meget strøm

Alle de computere, servere og andet grej der bruges i forbindelse med vores søgning kræver strøm for at virke. Meget af den strøm kommer fortsat, trods øget investering i grønne vedvarende energikilder, fra energiproduktion som udleder CO2 i atmosfæren. Det gør de grundet afbrænding af fossile brændstoffer. Det kan eksempelvis være kulkraftværker eller gas. 

Udover at vi bruger strømmen til at bage kage i ovnen og oplade vores mobiltelefoner, løber meget af strømmen til datacentrene. Deraf sammenhængen mellem Google søgninger og CO2-udledning. I sidste ende giver vores klik på internettet altså anledning til en fysisk handling et sted i verden, som kræver strøm for at fungere.

Googlesøgningernes CO2-aftryk 

Det kan være svært at begribe hvad 67.000 søgninger i sekundet eller 5.8 milliarder søgninger om dagen, rent faktisk betyder for klimaet. Derfor har vi lavet et par eksempler, for at give dig en bedre forståelse for, hvor meget det drejer sig om.

5,8 milliarder søgninger på Google giver anledning til:

  • samme CO2-aftryk som 6,2 kvadratkilometer skov kan optage på et år.
  • samme CO2-aftryk som knap 600.000 liter benzin har udledt efter forbrænding.
  • samme CO2-aftryk som der skal til at opvarme over 130 huse med strøm årligt.
  • samme CO2-aftryk som en gennemsnitlig bil har brugt, når den har kørt 4,6 millioner kilometer – svarende til at have kørt til månen og tilbage igen ca. 6 gange.

Der hersker altså ingen tvivl om, at vores brug af søgemaskiner som Google giver anledning til enorme mængder CO2, og det er vigtigt at påpege, at ovenstående illustrationer er per dag. Et andet eksempel, på en af Googles ydelser som påvirker klimaet, er de værktøjer, som Google stiller til rådighed for deres brugere. Værktøjer som Drev, Docs, Sheets osv. udleder lige så meget kuldioxid, som der skal til at flytte en gennemsnitlig bil 1,6 kilometer.

Hvordan ser fremtiden ud for Google og CO2-udledning?

Det kan være svært at håndtere estimeringen CO2-udledning med præcision, især fordi det er lidt fluffy, og afhænger af en del forskellige faktorer. Hvordan Google og CO2-udledningen for deres foretagende ser ud i fremtiden afhænger af mange ting.

Den teknologiske udvikling gør hvert år datacentrene mere effektive, hvilket betyder at computerne kan håndtere mere arbejde og forbruge mindre strøm. Det betyder altså at datacentrenes strømforbrug optimeres, hvilket reducerer udledningen. På den anden side vokser antallet af søgninger på Google med ca. 10% årligt, og det forventes, at en betydelig større andel af verdens befolkning vil komme på internettet i løbet af de næste 10 år. Der er flere lovende projekter som Starlink, Boeing og OneWeb, som forsker i internetteknologi fra satellitter, og som forudsiger at de, i nærmeste fremtid, vil kunne tilbyde internet til selv de fattigste og mest afsides egne af planeten. Det vil betyde endnu flere søgninger og dermed en stigning af Googles CO2-aftryk.

CO2-udledningen af en hjemmeside som Googles afhænger altså af mange faktorer, som i mindre eller højere grad påvirker det samlede resultat. Hvad gør Google egentlig selv ved problematikken?

Hvordan Google gør deres hjemmeside CO2-neutral?

Som en af de mest kendte virksomheder i verden, påtager Google sig ansvaret for at deltage i den grønne omstilling ved at være bevidste om deres klimapåvirkning, og hvad de kan gøre for at formindske eller neutralisere den. Google investerer blandt andet i grønne energikilder, som de bruger til at forsyne deres datacentre, og deltager, ligesom GreenWeb., i klimaforbedrende projekter for at kompensere for udledningen. Derudover har Google en målrettet tilgang til optimering og effektivisering af deres produkter, uanset om det er devices eller datacentre.

Der findes altså mange veje til en CO2-neutral hjemmeside. Hos GreenWeb. hjælper vi virksomhedsejere med at deltage i den grønne omstilling, ved at CO2-neutralisere deres hjemmeside, igennem præcis fastsættelse af CO2-udledning og deltagelse og investering i klima forebyggende projekter rundt omkring i verden.

Kilder:
Videnskab.dk
Google.dk
Internetlivestats.com
Qz.com
Danmarks Statistik
Epa.gov
Hubspot.com

1920 1400 GreenWeb