hello@greenweb.world    |    GreenWeb. - For et grønnere internet

Projekter

Plantning af biodiverse skove i Panama

Projektet søger at introducere bæredygtig tømmerproduktion og samtidig genbeplante forringede græsarealer med en blanding af hjemmehørende træarter og teaktræ. De resulterende skove tilbyder et naturligt levested for indfødte dyr og planter, beskytter og beriger jorden, sparer og filtrerer vand.

Forbedrede komfurer i Peru

Projektet koordinerer forskellige tiltag til distribution af livreddende komfurer i Peru. Hver ny ovn udleder mindre udledning af drivhusgasser sammenlignet med den originale ovn, hvilket hjælper med at nedbringe emissioner.

Vindenergiprojekt i Indien

Dette projekt opfører 100,5 MW vindkraftprojekt i den centrale indiske delstat Madhya Pradesh til gavn for lokalbefolkningen.

Biogas program i Kenya

Biogasanlæg giver husholdninger med husdyr mulighed for at reducere deres afhængighed af forurenende brænde og dyre fossile brændstoffer.