hello@greenweb.world    |    GreenWeb. - For et grønnere internet

Vindenergiprojekt i Indien

Dette projekt opfører 100,5 MW vindkraftprojekt i den centrale indiske delstat Madhya Pradesh til gavn for lokalbefolkningen.
Om

Et omfattende vindmølleprojekt

Dette projekt opfører 100,5 MW vindkraftprojekt i den centrale indiske delstat Madhya Pradesh. Projektet består af 67 vindmøller på hver 1,5 MW, der producerer ren elektricitet ved udnyttelse af vindenergi. Projektet har gennemført en række standarder og undersøgelser og samtidig engageret lokalsamfundet gennem hyppige høringer af interessenter. Det har spillet en vigtig rolle i at reducere CO2-udledningen og vil fortsat bidrage til den økonomiske vækst i området ved at producere 180 GWh ren elektricitet årligt, hvilket svarer til at forsyne 42.000 husstande. Projektet fører til reduktion af 1,23 millioner ton CO2 i kulstofemissioner på 7 år.

Effekt

Impact og fordele ved projektet

Følgende konkrete initiativer er iværksat i forbindelse med opførslen af projektet:

  • Distribution af nødvendig infrastruktur såsom møbler, uddannelsesstøtte, herunder papirvarer, sportsmateriale og stipendier til de meriterende elever på mere end 25 skoler til gavn for over 5.000 børn.
  • Hjælp til underprivilegerede: Uddeling af computere, cykler og papirvarer til børnehjem til gavn for mere end 60 børn og uddeling af tøj på alderdomshjem.
  • Udvikling af sanitære faciliteter som toiletbyggeri på offentlige steder.
  • Vandtanke sammen med vandrensesystemer er blevet installeret til gavn for offentligheden i stor skala og giver derved nem adgang til rent og sikkert drikkevand.
  • Installation af strømtransformere og distributionsledning, som har muliggjort direkte husholdningselektrificering og energi til vandpumper til landbrugsformål til gavn for over 1.000 mennesker.
  • Udvikling af omkring 21,6 km veje i landsbyer i projektets nærhed.
  • Projektet har ført til direkte jobskabelse for 730 personer i byggefasen (inklusive arbejdere, arbejdsledere og ingeniører), hvoraf 266 ansatte blev ansat lokalt. Projektet har også ført til ansættelse for 76 personer på fast basis.

Hør nærmere

Er du interesseret i at høre mere?

Er du interesseret i at høre mere om GreenWeb., eller har du spørgsmål til noget, står vi altid klar til at hjælpe. Vi ønsker at gøre vores foretagende så gennemsigtigt som muligt og vil hellere end gerne bruge 15 minutter på at forklare hvordan det fungerer.