hello@greenweb.world    |    GreenWeb. - For et grønnere internet

Biogas program i Kenya

Biogasanlæg giver husholdninger med husdyr mulighed for at reducere deres afhængighed af forurenende brænde og dyre fossile brændstoffer.
Biogasteknologi

Biogasteknologi har en betydelig klimaeffekt

Biogasanlæg giver husholdninger med husdyr mulighed for at reducere deres afhængighed af forurenende brænde og dyre fossile brændstoffer. Madlavning på biogas er hurtig og røgfri, hvilket forbedrer familiens sundhed, især blandt kvinder og børn. Rester af gylle fra biogasprocessen er en fremragende organisk gødning, der forbedrer afgrødeudbyttet der hjælper familierne.

Kenya var blandt de første lande i Afrika, der tog biogasteknologi i brug i begyndelsen af 1950’erne. Skalering skete dog først med introduktionen af Kenya Biogas Program i 2009. Det overordnede mål er at udvikle en kommercielt levedygtig biogassektor, der understøtter brugen af biogas som en lokal og bæredygtig energikilde.

Siden starten af programmet i 2009 er der bygget over 18.000 Biogasanlæg i Kenya; i begyndelsen af 2020 var 88 % af dem i drift og brug. Entreprenørskab tilskyndes, og til dato har næsten 100 murere startet deres egne forretningsenheder, der hjælper med at opbygge den lokale økonomi.

En barriere for nogle familier er omkostningerne ved at anvende biogasteknologien og programmet har derfor indledt kreditpartnerskaber med finansielle institutioner. Ved at arbejde sammen med landdistrikternes mikrofinansieringsinstitutioner og sparekooperativer sikrer det, at biogasanlægskøbere får de mest fordelagtige kreditvilkår. Indtægter fra salg af CO2-kredit kommer biogasbrugere direkte til gode i form af eftersalgsstøtte, træning og anden nyttig hjælp.

Hør nærmere

Er du interesseret i at høre mere?

Er du interesseret i at høre mere om GreenWeb., eller har du spørgsmål til noget, står vi altid klar til at hjælpe. Vi ønsker at gøre vores foretagende så gennemsigtigt som muligt og vil hellere end gerne bruge 15 minutter på at forklare hvordan det fungerer.